Sklep internetowy, działający pod adresem www.visla-bydgoszcz.pl prowadzony jest przez Łuczniczka Bydgoszcz S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz, nr NIP: 953-25-45-934, nr REGON: 340309501
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie www za pośrednictwem sieci Internet.
Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
Paczka Pocztowa – 15zł
Zamówienia na gadżety realizujemy w ciągu 48h od daty zaksięgowania wpłaty.
 
Zapytania co do zamówień prosimy kierować na adres: biuro@luczniczkabydgoszcz.pl
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,
  • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,
  • sposób płatności,
  • koszty transportu.
  • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym numeru telefonu.
  • Przyjęcie zamówienia potwierdza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
  • Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie (7 dni), może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
  • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu i warunków dostawy określonych w niniejszym dokumencie pkt .5.
  • Należności za zamówione towary regulowane są:
a) w formie przedpłaty przelewem, jeśli towar ma zostać wysłany pocztą,
b) w siedzibie klubu przy odbiorze osobistym,
c) w przypadku zamówień indywidualnych – w formie przedpłaty przelewem.
4.     Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po wpływie środków na konto.
5.     Jeżeli zamówione towary znajdują się w magazynie, realizacja następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie.
6.     Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku towaru w magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go.
7.     Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
8.     Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
9.     Do czasu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy.
10.                       Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki przez Pocztę Polską.
11.                       Dołożono wszelkich starań, aby opisy dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
12.                       Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
13.                       Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
14.                       Wymogiem do dokonania reklamacji/wymiany towaru, jest okazanie paragonu potwierdzającego zakup.
15.                       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
16.                       Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
17.                       Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.
18.                       Informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.